کرمان، بلوارجمهوری، بازار موبایل ایران شماره۳، طبقه همکف، واحد G18 کدپستی: 7619643103 
مشهد، نبش چهار راه دانشجو موبایل ایرانتک جنب داروخانه ثانوی ( آقای تقوایی)

اصفهان ، هشت بهشت غربی ، چهارراه گلزار و چهارراه ملک ، نبش کوچه 11 ، مجتمع محسن ، طبقه پنجم ، واحد 502 ، فروشگاه میلانو (آقای شیروانی)