دستورالعمل پذیرش نمایندگی فروش و اعطای خدمات گارانتی

• دريافت درخواست كتبي متقاضي اخذ نمايندگي
• چنانچه تشخيص امكان اعطاي نمايـــندگـــي در منطقه وجود داشت به متقاضي اعلام مي گردد كه مدارك لازم را به شرح ذيل به شركت ارسال نمايد :
◦ فتوكپي جواز كسب
◦ فتوكپي سند محل كسب يا اجاره نامه معتبر
◦ فتوكپي شناسنامه
◦ فتوكپي كد اقتصادي
◦ درخواست مکتوب و رسمی جهت اخذ نمایندگی
• کپی اجاره نامه یا سند مالکیت محل شرکت یا فروشگاه
• رزومه متقاضی جهت اخذ نمایندگی به همراه مدارک مربوطه
• تاییدیه بازدید از محل توسط نماینده اعزامی شرکت ژاو
• وضعیت نظام وظیفه (آقایان) :داشتن کارت پایان خدمت و یا معافیت دائم غیر پزشکی
• سوابق: دارا بودن تجربه و تخصص در یکی از زمینه های مرتبط با تعمیرات و تخصص مربوطه
• دارا بودن توانایی مالی کافی جهت اجرای استانداردهای مورد نظر
• موقعیت ملک : حداقل ۷۰ متر
• پس از ارسال مدارك , فرم مشخصات متقاضي نمايندگي توسط متصدي امور نمايندگان تشكيل گرديده وسپس طي همان فرم شرايط كسب نمايندگي جهت متقاضي بررسي مي شود.
• پس ازتكميل فرم مشخصات متقاضي نمايندگي ,درخواست رسيده دركميسيوني متشكل ازمديرعامل,‌معاونت بازرگاني, مدیر فروش مدیر امور نمايندگان بررسي شده وچنانچه با توجه به شرايط مربوط متقاضي حائز شرايط لازم بود بصورت آزمايشي بعنوان نمايندة‌ فروش پذيرفته مي شود .
◦ تذكر1: باتوجه به موقعيت منطقه و شرايط نماينده مبلغي تحت عنوان تضمين كه توسط كميسيون فوق مشخص ميگردد بصورت چك يا سفته ازنماينده جديد اخذ ميشود.