شیائومی فهرست گوشی های دریافت‌کننده به‌روزرسانی پچ امنیتی را رونمایی کرد

فهرست گوشی های دریافت‌کننده به‌روزرسانی پچ امنیتی

شیائومی فهرست گوشی های دریافت‌کننده به‌روزرسانی پچ امنیتی را رونمایی کرد در فهرست جدیدی که شیائومی به تازگی منتشر کرده است بیش از 60 گوشی به‌روزرسانی پچ امنیتی را دریافت می کنند که در ادامه به معرفی آن ها خواهیم پرداخت با ژاو همراه باشید. گوشی های شیائومی و دریافت به‌روزرسانی پچ امنیتی شیائومی بعد […]