ویژگی Pure Mode در گوشی‌های شیائومی جلوی نصب برنامه‌های مخرب ….

ویژگی Pure Mode در گوشی‌های شیائومی جلوی نصب برنامه‌های مخرب ....

ویژگی Pure Mode در گوشی‌های شیائومی جلوی نصب برنامه‌های مخرب …. ویژگی MIUI Pure Mode شیائومی چیست و چه کارکردی دارد؟ ویژگی Pure Mode  شیائومی باعث می شود برنامه های مخربی که کاربران می خواهند از منابع غیر نصب کنند مسدود شود و شیائومی از این ویژگی به زودی رونمایی می کند. شیائومی همیشه با […]